Image

Club Fichille Dé hAoine - Do Thosaitheoirí a bheith Taithí acu (Béarla & Gaeilge) / After-School Experienced Beginners ( Irish & English)
This bilingual course is conducted through Irish and English and is suitable for experienced beginners who understand the fundamentals of the game e.g. how the pieces move, castling, en passant as well as basic tactics and mating strategies. To register your son or daughter for this camp simply fill out this form. Places are allotted on a first-come, first served basis. Their place will be secured once the fee payment is made. Payment methods (Revolut/ Paypal/ EFT) are listed opposite on this page beneath the course description.

Club Fichille Dé hAoine- Do Thosaitheoirí a Bheith Taithí Acu- Gaeilge agus Béarla

Club Fichille Dé hAoine

(Gaeilge & Béarla/ Ar líne ar Zoom)

After-School Kids Chess Club – Experienced Beginners (Online on Zoom/ English & Irish)


Níl le déanamh agat ach grá don fhichille agus grá don Ghaeilge a thabhairt go dtí an rang seo. Is é an cuspóir atá agam don rang seo ná spiorad spraoi agus oscailteacht a chothú i leith fichille agus Gaeilge. Ní cainteoir líofa mé.  Ní gá duit a bheith i do chainteoir líofa. Is féidir linn fichille a fhiosrú trí Ghaeilge le cabhair aistriúcháin Bhéarla le chéile.  Imrímis fichille!

All you need to bring to this class is a love for chess and a love for the Irish language. My objective for this class is to foster a spirit of fun and openness towards both chess and Irish. I’m not a fluent speaker.  You don’t have to be a fluent speaker. We can explore chess through the Irish language helped by English translation.


TÉARMA AN FÓMHAIR 

(Deireadh Fómhair 2023)

Dé hAoine: 4.45 – 5.45pm

Dátaí Cúrsa:

 6ú/ 13ú/ 20ú & 27ú Deireadh Fómhair

Autumn Term (Oct 2023) Fridays: 16.45 – 17.45pm

Course Dates: October 6th/ 13th/ 20th & 27th


Tá an cúrsa seo in áirithe do dhaltaí bunscoile agus meánscoile ar tosaitheoirí iad le déanaí nó a bhí ag súgradh sa bhaile nó ar scoil gan aon oiliúint fhoirmiúil.

This course is reserved for primary and secondary school students who are recent beginners or who have been playing at home or in school without any formal training.


Tá an cúrsa seo feiliúnach go ginearálta d’imreoirí nach bhfuil rátáil acu suas go dtí rátáil chess.com nó lichess de 900 Elo.

This course is generally suitable for players who are unrated up to an online chess.com or lichess rating of 900 Elo.


Cabhróidh an cúrsa seo le páistí a bhfichille a thabhairt suas go dtí an chéad leibhéal eile i gclub spraoiúil iarscoile ina bhfuil meas agus feabhsú ar shármhaitheas an ‘Intinne do Thosaitheoirí’ trí réamhrá siamsúil ar straitéisí agus smaointe fichille riachtanacha. Tá uasmhéid de cheithre dhalta is fiche cláraithe in aon Rang Ar Líne Chess Bud chun go mbeidh gach scoláire in ann aiseolas agus meantóireacht a fháil le linn an cheachta.

This course will help kids to bring their chess up to the next level in a fun after-school club where the brilliance of the ‘Beginners Mind’  is respected and enhanced by an entertaining introduction to essential chess strategies and ideas.  There is a maximum of twenty-four students enrolled in any Chess Bud Online Class so as to enable each student to receive feedback and mentoring during the lesson.


Tugtar cuntas do gach mac léinn sa Chess Bud Coaching Portal ar feadh an téarma. Is féidir leo páirt a ghlacadh i gcomórtais cairdiúla ranga, i gComórtas ar Líne seachtainiúil chomh maith le himeachtaí Bónas BEO eile.

Students have access to the Chess Bud Coaching Portal for the duration of the term where they can take part in friendly class tournaments, as well as  a weekly Chess Bud Rapid Tournament and other Bonus LIVE events.


BOOK NOW TO SECURE A PLACE ON THIS COURSE!Course Duration: 4 weeks starting Friday 6th October 2023
Course Time: Fridays, 4.45-5.45pm

Course Fees: 40 Euro (10 Euro per student per class)

Sibling Discount: 35 Euro per additional sibling

This class will run with a minimum of 8 students.  If cancelled, students can switch to a different afternoon or a full refund will be issued.

 


PAYMENT METHOD


You can choose one of the following payment options to secure your child’s place on this course:

 

1) Revolut to:
+353-85-1526889 or by using this link – https://revolut.me/markmtykf
______________________________

2) Paypal to:
mark@chessbud.ie or through searching my username: @chessbud
_________________________

3) EFT to Chess Bud IBAN:
IE82AIBK93319864200001

When paying by EFT, please don’t forget to include the name of your child, so I know who the payment is for.  Thanks!

divider